STRONA GŁÓWNA
LUDZIE
REPRESJE
BIBLIOGRAFIA
ARCHIWUM
AKTUALNOŚCI
LINKI

Nakładem Wydawnictwa Przedświt w latach 1982 - 1989 ukazały się:

(W porządku chronologicznym TUTAJ)

 

Anonim (Krzysztof Karasek) - Sceny z Grottgera
(1984, 36 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Władysław Bartoszewski - Syndykat Zbrodni
(1989, 35 s., przedruk: Spotkania 1986)
Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.

Adam Bień - Bóg jest wyżej, dom jest dalej
(1986, 200 s.)
Wspomnienia działacza ruchu ludowego, pierwszego zastępcy delegata rządu londyńskiego na kraj, jednego z oskarżonych w "procesie szesnastu". Kontynuacja książki "Bóg wysoko, dom daleko", wydanej w obiegu oficjalnym.

Tadeusz Bór-Komorowski - Armia Podziemna  (t.1, t.2)
(1988, 195 s., 199 s.)
Wspomnienia komendanta AK z okresu Powstania Warszawskiego.

Jan Brzoza (Bohdan Skaradziński) - Polski Rok 1919
(1987, 274 s.)
Publicystyczny opis dramatycznego i tak mało znanego okresu historii Polski.

Krzysztof Czabański - ABC
(1985, 87 s.)
Powieść o postawach ludzi wobec PRL, o ich ewolucji, zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych aspektach.

Lidia Czukowska - Zapiski o Annie Achmatowej
(1989, 170 s.)
Odtworzony z pamięci zapis rozmów między autorką, a jedną z najwybitniejszych poetek rosyjskich.

Marek Czuku - W naszym azylu
(1989, 34 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Norman Davies - Boże igrzysko
(1987, 105 s.. tłum Anna Ponarska (Anna-Żukowska-Maziarska) i Józef Piwko (Jacek Maziarski); wstęp do wyd. polskiego: Jerzy Holzer)
Wybór z obszernej pracy dotyczącej historii Polski, obejmujący lata 1918-1980.

Norman Davies - Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919 - 1920 (1988, 213 s., przedmowa A.J.P. Taylor, tłum. Urszula Karpińska)
Rozważania znanego brytyjskiego historyka na temat wojny polsko-bolszewickiej, jej uwarunkowań i skutków.

Stanisław Esden-Tempski - Między sierpniem a młotem
(1988, 115 s.)
Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej - dzieje alter ego autora.

Stanisław Esden-Tempski - Organy Rosji pracują nocą
(1984, 15 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy
.

Władysław Gancewicz - Człowiek nr 102078
(1984, 141 s.)
Wspomnienia z pobytu w łagrach radzieckich
.

Józef Garliński - Politycy i żołnierze
(1986, 311 s.)
Meandry polityki polskiej z okresu II Wojny Światowej w opisie znanego historyka. Przedruk z londyńskiej "Odnowy".

Wojciech Giełżyński - Budowanie Niepodległej
(1985, 200 s.)
Książka, której główna teza głosi, że dla dobra Polski można pracować w bardzo różny sposób...


Zbigniew Gluza - Epizod
(1987, 155 s.)
Wspomnienia - refleksje z pobytu w areszcie śledczym.

Martin Harnićek - Mięso
(1984, 58 s., tłum. Janusz Anderman, II wyd. 1989 - 94 s.)
Apogeum totalitaryzmu w powieści fantastycznej czeskiego pisarza.

Krystyna Jagiełło - Jeszcze jeden mazur dzisiaj
(1987, 113 s.)
Debiut powieściowy dziennikarki tygodnika „Literatura”.

Tomasz Jastrun - Czas pamięci i zapomnienia
(1985, 58 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tomasz Jastrun - Na skrzyżowaniu Azji i Europy
(1983, 48 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tomasz Jastrun - Zapiski z błędnego koła
(1983, 46 s.)
Burzliwy okres szesnastu miesięcy pierwszej "Solidarności" oraz początek stanu wojennego opisany przez znanego poetę.


Jerzy Jochimek - Za kręgiem
(1987, 291 s., posłowie Józef Hanryk Wiśniewski)
Cztery pierwsze tomy cyklu powieściowego "Daleko albo jeszcze dalej", pisanego przez autora od 1955 roku i opartego na własnych przeżyciach w łagrach radzieckich.


Anna Kalinowska - Krótka smycz
(1989, 83 s.)
Powieś
ć
o ludzkich ograniczeniach i trudnych wyborach.

Pavel Kohout - Degrengolada
(1988, 27 s., tłum Andrzej S. Jagodziński)
Dramat poświęcony Vaclavowi Havlowi, opisujący przesłuchanie najbardziej znanego czeskiego dysydenta w siedzibie służby bezpieczeństwa.

Leszek Kołakowski - Kłopoty z Polską
(1983, s.45)
Pytania o Polskę i jej przyszłość w eseju najwybitniejszego współczesnego filozofa polskieg. Fragmenty zbioru esejów pt: "Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań." - przedruk z londyńskiego "Aneksu".


Sandor Kopacsi - W imieniu klasy robotniczej
(1988, 186 s., przekład z francuskiego Waldemar Maj (W.M.))
Relacja komendanta milicji w Budapeszcie, czołowej postaci rewolucji 1956 roku na Węgrzech.

Anka Kowalska - Racja stanu
(1985, 26 s., litografie Barbary Zbrożyny)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Litografie Barbary Zbrożyny.


Ryszard Krynicki - Jeżeli w jakimś kraju
(1983, 16 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.


Ryszard Krynicki - Niewiele więcej i nowe wiersze
(1984, 39 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Milan Kundera - Księga śmiechu i zapomnienia
(1984, 128 s. tłum. Paweł Heartman (Piotr Godlewski) i Beata Rój-Porubska (Andrzej S. Jagodziński), oprac. okładki i strony tytułowej: J.)
Obraz losów narodu czeskiego po upadku Praskiej Wiosny, w charakterystyczny dla Kundery sposób przedstawionych z ironiczną zjadliwością i humorem.

Józef Kuśmierek - Consensus tak, ale...
(1986, 46 s.)
Granice dozwolonego kompromisu i co z niego wynika...

Józef Kuśmierek - Credo
(1983, 68 s.)
To, co najważniejsze do zrobienia przez Polaków. Jeszcze jedna interwencja słynnego reportażysty.

Józef Kuśmierek - Polska a Zachód czyli oczekiwanie pomocy
(1983, 91 s.)
Proces zadłużania się Polski na Zachodzie i zmarnowanych szans w opisie słynnego reportażysty.

Jiri Lederer - Czeskie rozmowy
(1987, 180 s., tłum. Adam Rajski (Joanna Goszczyńska) i Halina Kuligowska (Kalina Śniegocka))
Rozmowy autora z wybitnymi pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy zamilkli po 1968 roku.

Ewa Lipska - Przechowalnia ciemności
(1985, 32 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Cezary Listowski - Strzępy
(1984, 88 s., na str. tytułowej rys. Andrzeja Kraski)
Powieść o egzystencji człowieka w systemie totalitarnym.

Jan Lityński - Solidarność - problemy, znaki zapytania
(1984, 19 s.)
Próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość i charakter Solidarności.

Maciej Łopiński, Marian Moskit (Zbigniew Gach), Mariusz Wilk - Konspira
(1984, 146 s.)
Rozmowy z czołowymi przywódcami Solidarności o rodzącym się podziemiu. Jeden z największych bestsellerów drugiego obiegu.


Jerzy Malewski (Włodzimierz Bolecki) - Widziałem wolność w Warszawie
(1984, 61 s.)
Eseje dotyczące literatury, ale również polityki, np. konsekwencji Jałty.


Marek Mayer (Ryszard Holzer) - Kilkanaście wierszy
(1984, 20 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.


Piotr Mitzner - Podróż do ruchomego celu
(1985, 27 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew - Ostatnie słowo wygłoszone w Okręgowym Sądzie  Wojskowym w Warszawie
(1983, 30 s.)

Michał Moszkowicz - Nekrolog
(1989, 70 s.)
Powieść emigracyjnego pisarza.


Grzegorz Musiał - Listy do brata
(1983, 15 s)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Jakub Nadbystrzycki (Wacław Oszajca) - List ze strajku
(1983, 15 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Marek Nowakowski - Rachunek
(1984, 13 s.)
Proza poetycka jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy. Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański) - Wojna w eterze
(1986, 301 s.)
Wspomnienia autora z okresu pełnienia funkcji dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE.

Stanisław Nowicki (Stanisław Bereś) - Pół wieku czyśćca
(1986, 194 s.)
Rozmowy autora z Tadeuszem Konwickim.

Tadeusz Nyczek - Powiedz tylko słowo
(1985, 233 s.)
Szkice o poezji pokolenia '68.

Kazimierz Orłoś - Przechowalnia
(1985, 77 s.)
Kolejna powieść znanego pisarza, szydząca z absurdów "realnego socjalizmu".

Zyta Oryszyn - Madam Frankensztajn
(1984, 52 s.)
Groteskowa powieść znanej pisarki, będąca obrachunkiem z dusznością i absurdami peerelowskiej rzeczywistości .

Antoni Pawlak - Zmierzch i grypsy
(1984, 19 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Antoni Pawlak, Marian Terlecki - Każdy z was jest Wałęsą
(1984, 82 s.)
Książka poświęcona osobie Lecha Wałęsy, a w szczególności faktowi otrzymania przez niego Pokojowej Nagrody Nobla.

Stanisław Piekut - Pod krwawym niebem. Z Polski do Rosji Stalina
(1986, 119 s.)
Pamiętniki z pobytu autora w sowieckich łagrach.

Kazimierz Podlaski (Bohdan Skaradziński) - Białorusini-Litwini-Ukraińcy. Nasi wrogowie - czy bracia?
(1984, 90 s.)
Opracowanie znanego publicysty historycznego "Więzi", dotyczące relacji Polski z jej sąsiadami. Wyd. II - poprawiona wersja pracy pt.: Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach. wyd. Słowo 1984)

Grzegorz Przemyk - Syn a może sen
(1986, 55 s.)

Tomik poezji tragicznie zmarłego młodego poety, syna B. Sadowskiej - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Adam Rosenbusch - Radio Erywań odpowiada
(1989, 82 s., II wyd. 1989)
Zbiór dowcipów z serii Radio Erewań...


Adolf Rudnicki - Sto lat temu umarł Dostojewski
(1984, 90 s., oprac okładki i strony tytułowej: J.)
   
Książka, od wielu lat zatrzymywana przez cenzurę, ukazująca fascynację Rudnickiego Dostojewskim jako outsiderem, który boleśnie trafiał w samo sedno moralnych i historycznych schorzeń epoki.

Jarosław Marek Rymkiewicz - Mogiła Ordona
(1984, 31 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Barbara Sadowska - Słodko być dzieckiem Boga
(1984, 30 s., litografie Barbary Zbrożyny)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Barbara Sadowska - Wiersze ostatnie.
(1986, 27 s., okładka i rysunki Marek Bloch)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.


Henryk Siewierski - Spotkanie narodów
(1988, 140 s.)
Z
biór esejów dotyczących dziejów Polaków w ZSRR w latach 1939-1942.

Karol Sipowicz - Tajemnicze dzieje pierwiastków
(1983, 22 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Piotr Skórzyński - Jeśli będziesz ptakiem
(1988, 101 s.)
Powieść, któraj fabuła toczy się w stanie wojennym.  Młody opozycjonista i córka wysokiego funkcjonariusza SB romansują ze sobą. Dobrze oddany rozwichrzony klimat konspiry.

Henryk Skwar (Henryk Skwarczyński) - Męka stawania się Amerykaninem
(1985, 107 s., II wyd. 1989)
Autobiograficzna opowieść emigracyjnego pisarza, podróżnika, współpracownika RWE i Głosu Ameryki.

Sprawa Grzegorza Przemyka
(1988, 48 s. Przedruk z 70. numeru Zeszytów Historycznych, Instytut  Literacki, Paryż 1984.
Na końcu książki 8 fotografii z pogrzebu. Rysunek na okładce - Maciej Cichocki.)
Wiernie odtworzony przebieg zatrzymania, pobicia, śmierci i pogrzebu Grzegorza Przemyka w 1983 roku, a także relacja z I procesu w roku 1984.

Claire Sterling - Kto chciał zabić papieża?
(1982, 11 s.)
Artykuł znanej dziennikarki amerykańskiej o kulisach zamachu na Jana Pawła II
.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza) - Przez zaciśnięte zęby
(1985, 48 s., rys. Anny Mizerackiej, a także anonimowe)
Wiersze i szkice poetyckie znanego krytyka literackiego, poety i tłumacza.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza) - Szkoła polska
(1984, 71 s.)
Cykl szkiców o literaturze polskiej.

Andrzej Szczypiorski - Początek
(1986, 100 s.)
Głośna powieść o wojennych relacjach Polaków, Żydów, Niemców...

Romuald Szeremietiew - Polityka jest sztuką możliwości (t.1, t.2)
(1989, 198 s., 158 s.)
Rozważania na temat polskiej polityki w XIX i XX wieku.

Piotr Szewc - Świadectwo
(1983, 12 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Antoni Szymanek (Grzegorz Białkowski) - Klęski wojenne
(1983, 16 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Andrzej Tarnawa (Maciej Łopuski) - Proces trwa
(1986, 94 s.)
Opis procesu dowódców polskiej marynarki wojennej.

Marian Terlecki - Poszukiwany
(1983, 79 s., II wyd. 1988, 94 s.)
Wspomnienia ze stanu wojennego.

B. Tomaszewski, J. Węgierski - Lwowska AK
(1983, 74 s.)
Zarys historii lwowskiego obszaru ZWZ AK.

Teresa Torańska - Oni
(1985, 256 s., słowo wstępne Jan Bujnowski (Krystyna Kersten))
Pierwsze wydanie bestsellerowej książki zawierającej rozmowy autorki z decydentami PRL.

Arnold J. Toynbee - Cywilizacja w czasie próby
(1988, 115 s., tłum. Wojciech Madej, 3 tom Biblioteki Aletheia)
"Istnieje różnica między dwoma obliczami prawdy, których niedoskonały Ludzki Umysł nie potrafi zintegrować. Ludzka Psychika jest wyposażona jakby w dwa organy: w świadomość będącą racjonalną powierzchnią i podświadomość, która jest niewolicjonalną otchłanią. Każdy z tych dwóch organów (...) odrobinę Rzeczywistości odsłania i każdy, mimo niedoskonałości swego poznania, odkrycia swe nazywa Prawdą". W szkicach składających się na książkę Toynbee tropi ową prawdę w 22 cywilizacjach poprzedzających naszą i odnosi to do aktualnych przeświadczeń.

Henryk Waniek - Dziady Berlińskie
(1986, 105 s.)
Magiczna powieść znanego malarza, pisarza i krytyka sztuki.

Józef Henryk Wiśniewski - Cząstka
(1988, 51 s.)
Tomik poezji i prozy poetyckiej - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Wiesław Wodecki - Listy do Leona
(1984, 128 s.)
Zbiór listów do przyjaciela, Leona Zeitmana, wnikliwie opisujących PRL lat 80-tych.


Władimir Wojnowicz - Trybunał
(1988, 59 s., tłum. Marek Lach (Wojciech Widłak))
Dramat w trzech aktach opisujący w satyryczny sposób sowiecką rzeczywistość.

Michał Wyszomirski - Wszystko po drodze
(1986, 52 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Stefan Kard. Wyszyński - Zapiski więzienne
(1983, 254 s.)
Dziennik internowanego przez komunistów Prymasa Polski.


Jerzy Zagórski - Nie mrużmy powiek
(1985, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy
.


Wacław Zagórski (Lech Grzybowski) - Wicher wolności
(1989, 377 s., oprac. graficzne autora przy współpracy Stanisława Gliwy)
Dziennik z Powstania Warszawskiego. Przedruk z II wydania Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn 1984.

Roman Zimand - Orwell i o nim
(1985, 72 s.)
Rozprawa wybitnego krytyka literackiego na temat znanego pisarza. Zawiera również przekłady z j. ang. 5 szkiców G. Orwella..

Ryszard Żółtaniecki - Wypędzeni
(1988, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Tadeusz Żukowski - Epoka lodowcowa
(1986, 38 s.)
Tomik poezji - Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.


Periodyki i prace zbiorowe:

Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego
(1986, 186 s.)
Rzecz o szansach pokojowej koegzystencji dwóch bliskich sobie narodów.


Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej
(1986, 135 s., tłum z j. ros. PAJCAW)
Zbiór tekstów najwybitniejszych filozofów rosyjskich przełomu XIX I XX wieku. Pozycja wydana w serii "Biblioteki Krytycznej" Społecznego Komitetu Nauki.

KARTA, numery: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 22-23 X 1981
(1987, 225 s.)
Archiwum Solidarności. Tom 9.


Krajobraz po szoku
(1989, 124 s., red. Ewa Żylińska (Anna Mieszczanek))
Książka z serii "Tematy Karty"

KONTAKT
(1986, 101 s., red. Bronisław Wildstein)
Wybór z dziesięciu numerów "Kontaktu" styczeń - październik 1985 nr 33-43

KULTURA NIEZALEŻNA nr 1-20
(wydawana w latach 1984-1986, późniejsze numery wydawane przez "Pokolenie", a następnie "Most" i  "PoMost")

My i Wy - Mi Es Ti
(1986, 62 s.)
Dwujęzyczne wydanie antologii poezji polskiej i węgierskiej w 300 rocznicę powstania 1956 na Węgrzech. Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

"JARUZELA" nr 5
(1984, s.8)
Pismo satyryczne

Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986
(1986, 196 s. zespół Karty, red. Andrzej Szański (Zbigniew Gluza))
Zbiór wspomnień więźniów politycznych.

Przeciw dziesięciu milionom
(1983, 34 s.)
Analiza sytuacji "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego.


WEZWANIE nr 5, 6, 7, 8, 9
(1983 - 1985. Numery 4-9 i 13-15 periodyku są zeskanowane i dostępne w czytelni internetowej Encyklopedii Solidarności.)
Niezależne pismo literackie.

Zespół "Karty" - W stanie
(1984, 86 s.)
Wrażenia ze stanu wojennego w opisach snów i rzeczywistości anonimowych świadków.


ZEN (Zeszyty Edukacji Narodowej) - Stan obecny i perspektywy systemu politycznego i gospodarczego PRL
(1984)

ZEN (Zeszyty Edukacji Narodowej) - Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego (1984, 48 s.)

ZIARNO - przegląd myśli niepodporządkowanej - nr 1 i 2


***

W 1989 roku drogi założycieli Przedświtu rozeszły się i powstały dwa wydawnictwa o tej samej nazwie, z różnymi znakami graficznymi.

Wacław Holewiński wraz z Ewą Holewińską wydawali książki do roku 2001, korzystając z nowego logo ze słoneczkiem. Jarosław Markiewicz prowadził wydawnictwo pod znakiem "kogutka" kilka lat dłużej.
Oba wydawnictwa wydały po kilkadziesiąt tytułów.